środa 16 Paź 2019

 

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO z siedzibą w Andrychowie, uruchomiliśmy w  2011 roku dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia AGRADO. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - przekaż 1% , członkiem porozumienia AUTYZM-POLSKA oraz członkiem Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

 

Troszczymy się o to, aby w APERIO w ramach prowadzonych zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, rekreacji, edukacji i wychowania, pedagodzy, terapeuci i wolontariusze pomagali dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością, wspierać w rozwoju, kształtować i podnosić umiejętności życiowe, społeczne i edukacyjne.

 

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, przygotowaliśmy pierwszą ofertę zajęć i rozpoczęliśmy działalność realizując zadanie publiczne „Otwieramy serca umysły i zmysły”.

 

Poszerzając ofertę realizowaliśmy kolejne zadania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Państwowym Funduszem  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminą Andrychów, oraz realizując zadania własne Stowarzyszenia AGRADO.

 

Naszą działalności prowadzimy w lokalu użyczonym nam przez Gminę Andrychów. Pomocy w pozyskaniu lokalu na działalność statutową udzieliły nam władze miasta. Poszukiwania i próby pozyskania odpowiedniego miejsca na naszą placówkę trwały od roku 2010. Początkowo były to dwa pomieszczenia na ulicy Starowiejskiej 22a, aktualnie użyczamy lokal na ul. Krakowskiej 35.

 

AGRADO jest Organizacją Pożytku Publicznego, promujemy ideę wolontariatu i angażujemy do naszych działań osoby, które łączy potrzeba bycia dla innych. W celu wypracowania optymalnych standardów pracy wolontaryjnej, prowadzimy Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu AGRADO.  logo

 

Mamy nadzieje, że poprzez  działanie Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO, wzrosną szanse na rozwój i wzmocnienie działań środowiska zawodowego i rodzinnego, które będzie rozszerzać działalność na rzecz rozwiązywania problemów dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością i problemami rozwojowymi oraz ich rodzin w naszym środowisku lokalnym.

 

Oferta APERIO skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością; zwłaszcza z autyzmem /ASD/,  niepełnosprawnościami sensorycznymi, ruchowymi, sprzężonymi i chorobami rzadkimi oraz do rodzin tych dzieci i osób mieszkających głównie na terenie gminy Andrychów oraz mieszkających na terenie powiatu wadowickiego i powiatów przyległych.

 

W ramach oferty APERIO realizowaliśmy do 2017r..zajęcia indywidualne, grupowe, zajęcia rekreacyjne w APERIO oraz w formie wyjazdów i wycieczek dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin i wolontariuszy.

W roku 2018r. realizujemy zajęcia rekreacyjne z grupą.

 

 

Zobacz nas:)

Podwodny świat APERIO